AYM’den ‘grev yasağı’ kararı: İşçiyi haklı buldu

Birleşik Metal-İş Sendikası 2015 yılının Ocak ayında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde antak kalma sağlayamadığı işyerinde grev sonucu almış, Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete‘de yayımlanan sonucu ile grevin ertelenmesine karar verilmişti.

Erteleme sonucu sonrası işyerinde bütün işçiler 2-12 Şubat içinde günde 20-25 dakika devam eden iş yavaşlatma eylemleri yapmıştı.

Anayasa Mahkemesi sonucunda ‘sendika hakkının ihlal edildiğine’ dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: 

“Başvurucu, sendika hakkı kapsamında gerçekleştirdiği eylemi sebebiyle olabildiğince ağır bir sonuçla karşı karşıya kalmış ve işini kaybetmiştir. Bu kapsamda Yargıtay’ın iş akdinin feshi davaları için geliştirdiği feshin son çare olması prensibinin bu tür davalarda uygulanmasının temel hak ve özgürlüklerin korunması için hayati ehemmiyet taşımış olduğu açıktır.

Anayasa Mahkemesi -ilk aşama mahkemesinin başvuruya mevzu eylemin işveren nezdinde telafisi imkânsız bir zarara yol açmadığı belirlenmesi ile beraber değerlendirildiğinde- başvurucunun tutarında kesintiye gidilmesi, ek mesai yaptırılması gibi daha hafifçe giderim yolları izlenmeksizin direkt olarak iş akdinin feshedilmesinin kaçınılmaz bulunduğunun gösterilemediğini değerlendirmiştir.

Tüm bu açıklamalar kapsamında somut başvuruda işveren tarafınca başvurucunun sendika hakkına meydana getirilen müdahalenin onun ve başkalarının sendika haklarını kullanmaları üstünde caydırıcı bir etkiye niçin olacağı, buna rağmen aşama mahkemelerince mevzubahis anayasal hakkın gerektirdiği etkili bir yargısal araştırma yapılmaması sebebiyle devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getiremediği kanaatine ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçeyle Anayasa’nın 51. maddesinde garanti dibine alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*